Центр ДП та ВПВ запрошує молодь до занять у гуртках військово-патріотичного напрямку
Среда, 27.10.2021, 00:30

Центр допризовної підготовки та військово-патріотичного виховання. ДЮВПК"Сатурн"

Категории раздела
Військово - патріотична гра "Сокіл" ("Джура") [8]
Матеріали для підготовки команд та активу
Школа безпеки [1]
Матеріали про діяльність ВГДР "Школа безпеки"
Туризм [15]
Різне [1]

УВАГА! Матеріали викладено лише для ознайомлення

Главная » Статьи » Туризм

ОПИС Умовних Знаків ДЛЯ КАРТ З ОРІЄНТУВАННЯ БІГОМ
4. ОПИС УЗ ДЛЯ КАРТ З ОРІЄНТУВАННЯ БІГОМ
В цьому розділі розглядається визначення об’єктів карти та інструкція з креслення умовних знаків. Знаки класифікуються за 7 категоріями:
Категорії Переважний колір
Форми рельєфу
Скелі і камені
Вода і болота
Рослинність
Штучні об’єкти
Технічні знаки
Знаки дистанції коричневий
чорний
синій
зел. +жовт.
чорний
чорн.+ синій
пурпурний УВАГА: розміри надані у мм в масштабі 1:15000.
Все креслення виконується із збільшенням лише для чіткості
 інтервал між двома лініями
- товщина лінії
= відстань від центру до центру чи довжина лінії
 діаметр
знак орієнтується на північ


4.1 Форми рельєфу
Форми рельєфу показуються дуже детально за допомогою горизонталей з доданням спеціальних символів для маленьких горбів, ям тощо. Це доповнюється чорним кольором знаків скель і обривів.
Горизонталі - це лінії на карті, що з'єднують точки однакової висоти.
Спосіб зображення рельєфу горизонталями на картах має деякі особливості. Зміст їх полягає в тому, що додатково до свого основного призначення (бути лініями рівних висот) горизонталі надають максимум інформації для читання карти, а саме:
1. Горизонталі повинні збігатися із бровкою та підошвою схилу і описувати всі деталі цих структурних ліній.
2. Основні та допоміжні горизонталі повинні відображати всі невеличкі елементи рельєфу, висотою або глибиною більш 1/4 обраної висоти перетину, особливо на схилах, де неприпустимо не зобразити такі елементи рельєфу через те, що вони не потрапляють в перетин.
3. Елементи рельєфу на схилах, особливо пологих, які мають чіткі обриси на місцевості (наприклад, неглибокі улоговини з чіткими брівками, ребра), мають бути зображені на карті неперервним малюнком горизонталей або спеціальних знаків.
4. Для реалізації цих особливостей допускається зміщувати по схилу основні та допоміжні горизонталі і затягувати їх для більш наочного зображення елементів рельєфу. Ця зміна не має перевищувати 25% величини перетину, при цьому необхідно звернути увагу на сусідні орієнтири. Відносна різниця висот між сусідніми орієнтирами має бути відображена якомога точніше. Абсолютна точність зображення висоти менш важлива.
Місцевість для орієнтування, найкращим чином відображається горизонталями, що проведені через 5 м. Перетин 2,5 м може бути застосований на рівнинній місцевості. Не дозволяється використання різного перетину на одній карті.
Треба уникати надмірного використання допоміжних горизонталей, оскільки це дає неправильне уявлення про різницю висот. Якщо відображення місцевості вимагає великої кількості допоміжних горизонталей, менший перетин забезпечить краще читання.

101 Горизонталь (основна горизонталь)
Горизонталь - це лінія на карті, що з'єднує точки однакової висоти. Проводиться через цілий перетин, що прийнятий для даної карти. Горизонталь не повинна торкатись знаків 112, 118.
Стандартний перетин рельєфу - 5 метрів.
Колір - коричневий

102 Потовщена горизонталь
Кожна п’ята горизонталь може бути зображена потовщеною лінією. Це робиться з метою швидкої оцінки різниці висот та загальної форми рельєфу. Якщо потовщена горизонталь пролигає крізь район з великою кількістю об’єктів, її можна зобразити основною горизонталлю (без потовщення).
Колір – коричневий

103 Допоміжна горизонталь
Лінія між горизонталями. Допоміжні горизонталі використовують у випадках, коли для показу форм рельєфу необхідно деталізувати інформацію. Використовують при неможливості зображення основними горизонталями. Між сусідніми горизонталями може використовуватися тільки одна допоміжна.
Колір - коричневий

104 Показник напряму схилу - бергштрих
Бергштрих використовують у випадках, коли необхідно уточнити напрямок схилу. Його малюють від горизонталі (перпендикулярно до неї) вниз по схилу.
Колір – коричневий
105 Підпис висоти горизонталі
Позначення висоти горизонталі часто застосовується з метою оцінки великої різниці висот. Такі позначки розміщуються на потовщених горизонталях там, де не заступають інших деталей. Цифри повинні бути орієнтовані в напрямку підйому схилу.
Колір - коричневий
106 Земляний обрив (урвище)
Крутий земляний схил, який чітко відрізняється від інших об’єктів, наприклад, гравійна або піщана яма, насип шосе чи залізниці, дамба. Бровка зображується лінією, яка з’єднує основу штрихів, а підошва – уявною лінією, що проходить через протилежні кінці штрихів. Площа, яка вкрита штрихами, має відповідати проекції обриву в плані. Висота урвища визначається кількістю горизонталей, які підходять до нього. Штрихи можуть бути опущені, якщо бровки урвища близько розташовані одна до одної. Для дуже високих обривів товщина бровки збільшується до 0,25 мм. Обриви, що не долаються, повинні зображуватися знаком 201.
Колір - коричневий

107 Земляний вал
Чіткий земляний вал чи дамба.
Колір - коричневий
108 Маленький земляний вал
Частково зруйнований земляний вал або нечітко видимий земляний насип можуть бути зображені переривчатою лінією.
Колір – коричневий
109 Вимоїна (промоїна)
Ерозійний рів або вимоїна, яка надто мала зображення знаком 106, показується однією лінією. Ширина лінії відображає розмір вимоїни. Мінімальна глибина 1 м. Кінець лінії є власне орієнтиром.
Колір - коричневий.

110 Мала промоїна (канава)
Маленький рів або вимоїна. Мінімальна глибина 0,5 м.
Колір - коричневий

111 Горб
Горби показують горизонталями. Якщо виразний горб не потрапляє у площину перетину основної горизонталі, але зміщений від неї в межах 25% висоти перетину, то його можна показати цією горизонталлю. Горби, що розташовані в межах 25-75% висоти перетину, зображуються допоміжними горизонталями. Менші або пологі горби, що потрапляють у площину перетину основної горизонталі, треба також зображувати допоміжними горизонталями.
Колір - коричневий
112 Мікрогорбик
Малий виразний горб чи кам’янистий горбик, які не можуть бути зображені у масштабі горизонталлю (горби менш ніж 5 м в діаметрі). Висота горба має бути мінімум 1м над навколишньою поверхнею.
Колір - коричневий
113 Западина (яма)
Западина зображується основними чи допоміжними горизонталями з бергштрихами. Якщо помітна западина не потрапляє у площину основної горизонталі, але зміщена від неї в межах 25% висоти перетину, її можна зобразити цією горизонталлю. Западини, що розташовані в межах 25-75% висоти перетину, зображуються допоміжними горизонталями. Неглибокі западини необхідно також зображувати допоміжними горизонталями.
Колір - коричневий

114 Мікрояма
Дрібна природного походження западина (мінімальний діаметр 2 м), яка не може бути показана в масштабі горизонталями. Мінімальна глибина 1м. Положенню на місцевості відповідає центр ваги знаку, зорієнтованого на північ. Штучні ями позначаються знаком 115.
Колір - коричневий
115 Воронка (вирва)
Ями штучного походження з чіткими крутими краями, які неможливо відобразити в масштабі знаком 106 (мінімальний діаметр 2 м). Мінімальна глибина 1 м. Положенню на місцевості відповідає центр ваги знаку, зорієнтованого на північ.
Колір - коричневий
116 Купиняста поверхня
Ділянка ям або горбів, які надто заплутані, щоб бути показані детально. Густина точок може змінюватися в залежності від щільності об’єктів на поверхні.
Колір – коричневий
117 Особливий об’єкт рельєфу
Цей знак може використовуватися для особливо малого об’єкту рельєфу (наприклад, корч). Значення символу слід пояснити в зарамковому оформленні карти.
Колір - коричневий
118 Подовжений мікрогорбик
Малий горбик подовженої форми (горби, розміри яких більші, ніж 12х4 м мають бути зображені горизонталями). Висота горба повинна бути мінімум 1м над навколишньою поверхнею. Знак застосовується, коли об’єкт неможливо зобразити горизонталлю. знаки, що знаходяться поруч, не повинні перекривати один одного та перетинатися горизонталями.
Колір - коричневий
119 * Мікротераса
Позамасштабна тераса штучного походження - рівний, поземий, округлий чи овальний майданчик, що врізаний до схилу, з 3-х боків має обривчаті стінки і який не може бути зображений горизонталями. Знак має бути зорієнтований по схилу для показу виходу. Мінімальний діаметр 2 м.
Колір - коричневий

4.2 Скелі та камені

УВАГА: розміри надані у мм в масштабі 1:15000.
Все креслення виконується із збільшенням лише для чіткості Скелі є особливою категорією форм землі. Відображення скель надає корисну інформацію про небезпеку та прохідність і, крім того, забезпечує орієнтири для читання карти і розташування КП. Скелі, на відміну від інших елементів рельєфу, показують чорним кольором. Зовнішня лінія знаку повинна точно передавати форму скелястого краю, спроектованого на горизонтальну площину. Особливу увагу треба приділити тому, щоб скельні орієнтири, такі як стіни, узгоджувалися з формами і перепадами рельєфу, що зображені основними і допоміжними горизонталями.

201 Непрохідна скельна стіна
Непрохідна скельна стіна, кар’єр або небезпечне земляне урвище, (дивись знак 106) зображуються лінією товщиною 0,35 мм та штрихами, які спрямовані в напрямку схилу і відображають проекцію в плані від бровки до підошви. Висота стіни визначається кількістю горизонталей, які підходять до неї. Штрихи можуть бути опущені, якщо місця недостатньо, наприклад, у вузькому проході між скелями (прохід має бути накреслений шириною не менше, ніж 0,3мм). Штрихи можуть простягатися на площу знака, який зображує деталі безпосередньо під скельною стіною, наприклад, на знаки 205, 207, 314, 418-420 та ін. Коли скельна стіна входить у воду і неможливо пробігти під обривом уздовж лінії берегу, останню не малюють або ж штрихи повинні ясно простягатися через лінію.
Колір – чорний

202 Скельний стовп, останець (ступінчата стіна)
У випадках незвичайних орієнтирів, таких як скельні стовпи, чи масивні скельні обриви, чи гігантські камені, скелі можуть бути зображені у плановій формі без штрихів.
Колір - чорний

203 Прохідна скельна стіна
Мала вертикальна скельна стіна (мінімальна висота 1м) зображується без штрихів. Якщо напрям схилу обриву незрозумілий із горизонталей, то короткі штрихи повинні бути накреслені в напрямку схилу.
Колір - чорний
204 Скельна яма
Скельний отвір, яма, шахта, рудник, які є небезпечними для спортсмена. Положенню на місцевості відповідає центр ваги знаку, зорієнтованого на північ.
Колір - чорний
205 Печера
Печера зображується тим же знаком, що і скельна яма. На відміну від скельної ями знак печери повинен бути зорієнтований по схилу. Центр ваги знаку показує вхід.
Колір - чорний
206 Камінь
Маленький виразний камінь. Кожен камінь, який зображений на карті, має бути однозначно ідентифікований на місцевості. З метою кращого зображення різниці у розмірах між валунами, допустимо збільшувати розмір знаку на 20%.
Примітка: для міжнародних змагань мінімальна висота валуна, що зображується на карті –1 м.
Колір - чорний
207 Великий камінь
Особливо великий і виразний камінь. Для величезних валунів використовується знак 202.
Колір – чорний
208 Кам’яний розсип
Площа, яка вкрита такою великою кількістю каменів, що вони не можуть бути показані окремо, зображується суцільним масивом нерівносторонніх трикутників. Мінімально слід використати 2 трикутники (один з яких може використовуватися з іншими скельними орієнтирами). Прохідність показується щільністю трикутників. Щоб краще відобразити значну різницю у розмірах між каменями, допустимо збільшити розмір знаку на 20%.
Колір – чорний

209 Група валунів (каменів)
Маленька виразна група валунів, які так близько розміщені, що не можуть бути показані окремо. Знаком є рівносторонній трикутник, зорієнтований вершиною на північ. Щоб краще відобразити значну різницю у розмірах між групами валунів, допустимо збільшити розмір знаку на 20%.
Колір - чорний
210 Кам’янистий грунт
Кам’янистий чи скельний грунт, що впливає на прохідність, повинен бути показаний на карті. Крапки безладно розподіляються із щільністю, яка відповідає кількості каміння. Мінімальна кількість крапок – 3.
Колір - чорний
211 Відкритий пісок
Площа м’якого піщаного грунту чи гравію без рослинності, де важко бігти. Ділянки піщаного грунту з доброю прохідністю зображуються як відкритий простір (знаки 401, 402).
Колір - чорний (12,5% 22 лін/см) і жовтий (50% див. знак 403)
212 Голі скелі
Рівна площина без землі чи рослинності зображується як голі скелі. Площа, яка покрита травою, мохом або іншою низькою рослинністю, зображується знаками 401, 402 Колір - чорний (30%, 60 лін/см) або сірий

4.3 Гідрографія і болота

УВАГА: розміри надані у мм в масштабі 1:15000.
Все креслення виконується із збільшенням лише для чіткості Ця група знаків включає в себе, як відкриту воду, так і специфічні типи грунтів та рослинності, які спричинені наявністю води. Класифікація є важливою, оскільки показує спортсменові міру перешкоди і забезпечує орієнтири для КП. Чорна лінія навколо водяного орієнтиру показує, що його не можна подолати за нормальних погодних умов. В засушливих регіонах орієнтири, що відносяться до цього розділу, можуть містити воду тільки сезонно.

301 Озеро
Велика площа води показується суцільним кольором чи сіткою, як мінімум 50%. Маленькі площі води показуються суцільним кольором. Чорна берегова лінія показує непрохідність орієнтира.
Колір - синій суцільний або 50% (60 лін/см) і чорний

302 Ставок
Коли озеро чи ставок займає на карті площу менш ніж 1 мм2 в масштабі видання, берегова лінія опускається.
Колір - синій
303 Калюжа, яма з водою
Калюжа чи площа води, що надто мала, щоб бути показаною в масштабі. Положенню на місцевості відповідає центр ваги знака, зорієнтованого на північ.
Колір - синій

304 Ріка, що не долається
Непрохідна ріка чи канал креслиться з чорними береговими лініями. Берегові лінії перериваються у місцях броду.
Колір - синій суцільний або 50% (60 лін/см) і чорний
305 Струмок, що долається
Прохідний струмок мінімум 2 м завширшки. Ширина потоку більше 5 м має бути зображена в масштабі.
Колір - синій
306 Малий струмок, що долається
Прохідний малий струмок, а також великі дренажні канави менше 2 м завширшки.
Колір - синій
307 Незначна водна канава
Природна чи штучна канава (канал), яка може містити воду тільки періодично. Наприклад: струмок, що пересихає.
Колір - синій
308 Вузьке болото
Болото чи вода, що точиться, яке надто вузьке, щоб бути показаним знаком 310 (менше 5 м завширшки).
Колір - синій

309 Непрохідне болото
Болото, що непрохідне або небезпечне для спортсмена. Знак оточує чорна лінія. Знак може комбінуватися зі знаками 403-404.
Колір - синій і чорний
310 Болото
Прохідне болото з виразним краєм. Для відкритого болота знак може бути комбінований зі знаками 401-404. Для порослих боліт можлива комбінація зі знаками 406-410. Найменше болото слід показувати на карті як мінімум двома лініями.
Колір – синій (з жовтим чи зеленим)
311 Нечітке болото
Невиразне або сезонне болото чи площа поступового переходу від болота до твердої землі, яка є прохідною. Кромка, звичайно, нечітка і рослинність однакова з навколишньою землею. Може бути комбінований зі знаком 403 для відкритого, але невиразного болота. Знак може бути комбінований зі знаком 401. Для щільно зарослих боліт можлива комбінація зі знаками 406-410.
Колір - синій(з жовтим чи зеленим)
312 Криниця, фонтан
Колодязі та обладнані джерела, що чітко видимі на місцевості. Фонтани.
Колір - синій
313 Джерело
Джерело з чітким витоком. Знак має бути зорієнтований в напрямку стоку.
Колір - синій
314 Особливий об’єкт гідрографії
Спеціальні маленькі водні об’єкти (наприклад, гідранти, резервуари з водою, об’єкти водопостачання і каналізації, якщо їх неможливо зобразити іншими знаками). Значення знаку завжди слід надавати в зарамковому оформленні карти. Колір - синій

УВАГА: розміри надані у мм в масштабі 1:15000.
Все креслення виконується із збільшенням лише для чіткості
 інтервал між двома лініями
- товщина лінії
= відстань від центру до центру чи довжина лінії
 діаметр
4.4 Рослинність
Позначення рослинності є важливим для орієнтування, оскільки відображає прохідність і забезпечує орієнтири для читання карти.
КОЛІР
Основними принципами є наступні:
• білий показує чистий ліс;
• жовтий показує відкриті площі, що поділяються на декілька категорій;
• зелений показує щільність лісу згідно з прохідністю і поділяється на декілька категорій.
ПРОХІДНІСТЬ (ПРОБІГАННЯ)
Білий колір показує типовий для даної місцевості чистий ліс, який вільно пробігається. Якщо в жодній частині лісу неможливо вільно бігти, на карті не слід показувати білого кольору.
Прохідність залежить від характеру рослинності лісу (щільності кущів і наявності підліску, папороті, кропиви тощо), але без огляду на болота, кам’янистий грунт та ін., що зображуються окремими знаками.
Прохідність лісу поділяється на 4 категорії в залежності від швидкості бігу. Якщо швидкість бігу через типовий район чистого лісу становить, наприклад, 5 хв./ км, беруться до уваги співвідношення:
Категорія Швидкість, % Швидкість, хв./ км
Чистий ліс 80 – 100 5:00 – 6:15
Середньопрохідна рослинність 60 – 80 6:15 – 8:20
Важкопрохідна рослинність 20 – 60 8:20 – 25:00
Непрохідна рослинність 0 – 20  25
401 Відкритий простір
Земля, яка оброблюється, поля, луки, пасовиська та ін. без дерев, що легко пробігаються. Якщо знак домінує на карті, може бути використана 75% крапчаста сітка. Поєднується зі знаками 116, 210, 309-311.
Колір - жовтий
402 Напіввідкритий простір
Луки з окремими деревами або кущами, кожне з яких неможливо зобразити на карті, з травою чи іншим подібним покривом землі, які легко пробігаються. Присутня рослинність знижує видимість. Площі, менші за 10 мм2, зображуються знаком 401. Поєднується зі знаками 116, 210, 309-311. Якщо знак домінує на карті, може бути використана 75% крапчаста сітка для жовтих точок.
Колір - жовтий (20 лін/см, нахил рядів 45)

403 Незручний відкритий простір
Трав’яниста рослинність, торфовище, вирубаний ліс, молоді посадки (дерева нижче 1м) або інша в цілому відкрита місцевість з незручною для бігу землею, рослинністю та високою травою. Поєднується зі знаками 407 і 409 для показу погіршення прохідності, а також зі знаками 116, 210, 309-311.
Колір - жовтий (50%, 60 лін/см)

404 Незручний напіввідкритий простір
Коли на незручному відкритому просторі зустрічаються окремі дерева, то в фоні повинні з’являтися площі білого (або зеленого). Такі площі можуть бути генералізовані використанням сітки великих білих крапок на жовтому полі. Цим знаком показують також дуже рідкий ліс, злегка зарослу порубку. Поєднується зі знаками 407 і 409 для показу погіршення прохідності, а також зі знаками 116, 210, 309-311.
Колір - жовтий ( 70% , 60 лін/см ); білий (48,5%, 14,3 лін/см, нахил рядів 45)

405 Чистий ліс
Чистий ліс, в якому немає перешкод для бігу.
Колір - білий
406 Середньопрохідна рослинність
Площа з густими деревами (низька видимість), де швидкість бігу знижується до 60 - 80% від нормальної. Поєднується зі знаками 116, 210, 310, 311.
Колір - зелений (30%, 60лін/см)
407 Середньопрохідний підлісок
Площа густого підліску, але з доброю видимістю (папороть, верес, низькі кущі, зрубані гілки, кропива тощо). Знижується швидкість до 60 - 80% від нормальної. Знак не може бути комбінований зі знаками 406, 408, але поєднується зі знаками 116, 210, 310, 311, 403, 404.
Колір - зелений (14,3%, 11,9 лін/см)

408 Важкопрохідна рослинність
Площа з густими деревами або хащі, мала видимість, зниження швидкості бігу до 20 - 60% від нормальної. Поєднується зі знаками 116, 210, 310, 311.
Колір - зелений (60%, 60 лін/см)

409 Важкопрохідний підлісок
Площа густого підліску, але з хорошою видимістю (папороть, верес, низькі кущі, зрубані гілки, кропива тощо). Зниження швидкості бігу до 20 - 60% від нормальної. Знак не може комбінуватися зі знаками 406, 408, але поєднується зі знаками 116, 210, 310, 311, 403, 404.
Колір - зелений (28,6%, 23,8 лін/см)
410 Непрохідна рослинність
Площа щільної рослинності (дерева або підлісок), яка долається дуже важко. Швидкість бігу знижується до 0 - 20% від нормальної.
Колір - зелений суцільний
411 Ліс, прохідний в певному напрямку
Коли площа лісу дозволяє добру прохідність в одному напрямку і гіршу в іншому (наприклад, посадки з широкими прогалинами), до сітки знаку повинні бути включені білі смуги для показу напрямку доброї прохідності.
Колір - зелений

412 Сад
Площа, що засаджена фруктовими деревами або кущами. Лінії крапок повинні бути зорієнтовані в напрямку рядів. Якщо знак домінує на карті, може бути використана 75% крапчаста сітка замість суцільного жовтого кольору.
Колір - жовтий суцільний і зелений 25% (12,5 лін/см)

413 Виноградник
Площа, що зайнята виноградниками або фруктовими пальметними садами. Лінії повинні бути зорієнтовані в напрямку рядів. Заборона бігу по них показується спеціальними знаками. Якщо знак домінує на карті, може бути використана 75% крапчаста сітка замість суцільного жовтого кольору.
Колір - жовтий суцільний і зелений

414 Чітка межа угідь
Межа угідь в разі, якщо вона не показана іншим знаком (огорожа, дорога, тощо), зображується чорною лінією, яка в цьому випадку має зміст сезонної заборони руху через землі, що обробляються. Постійну межу між різними типами угідь також показують цим знаком.
Колір - чорний

415 Культивовані угіддя
Культурні угіддя, що сезонно заборонені для бігу (злаки, полуниця), можуть бути показані сіткою чорного кольору. Лінії точок можуть бути зорієнтовані в напрямку рядів.
Колір - жовтий суцільний і чорний (5% 12,5 лін/см)

416 Чіткий контур рослинності
Чітка межа лісу або дуже виразний контур рослинності в середині лісу.
Колір - чорний

417 Нечіткий контур рослинності
Нечіткий контур між площами зеленого, жовтого і білого показується без лінії. Межа площ показується тільки змінами кольору чи сітки.

418, 419, 420 Спеціальні об’єкти рослинності
Знаки можуть використовуватися для спеціальних маленьких об’єктів рослинності. Опис знаку слід надавати в зарамковому оформленні карти.
Колір - зелений

4.5 Штучні об’єкти

УВАГА: розміри надані у мм в масштабі 1:15000.
Все креслення виконується із збільшенням лише для чіткості
Мережа шляхів забезпечує важливу інформацію для спортсмена, і тому її класифікація повинна чітко розпізнаватися на карті. Особливо важливою є класифікація маленьких стежок. Повинна враховуватися не тільки ширина, але й те, наскільки виразним для спортсмена є шлях. Інші штучні об’єкти також є важливими, як для читання карти, так і для точок КП.

501 Автомагістраль
Асфальтована дорога з роздільними смугами руху використовується тільки для руху автотранспорту. Замість бічних ліній можуть бути зображені знаки 520, 522, 523, 525, 527 або 542* якщо огорожа або мур надто близько розташовані до автомагістралі і їх неможливо зобразити окремо. Простір між чорними лініями повинен бути заповнений коричневим кольором. Дороги, які споруджуються, можуть бути зображені переривчатою лінією.
Колір - чорний і коричневий (50%, 60 лін/см)

502 Основне шосе
Дорога з твердим покриттям більше 5 м завширшки. Замість бічних ліній можуть бути зображені знаки 520, 522, 523, 525, 527 або 542*, якщо огорожа або мур надто близько розташовані до шосе і їх неможливо зобразити окремо. Простір між чорними лініями повинен бути заповнений коричневим кольором. Дороги, які споруджуються, можуть бути зображені переривчатою лінією.
Колір - чорний і коричневий (50%, 60 лін/см )
503 Мале шосе
Асфальтована, брукована або з іншим твердим покриттям дорога 3-5 м завширшки. Замість бічних ліній можуть бути зображені знаки 520, 522, 523, 525, 527 або 542* якщо огорожа або мур надто близько розташовані до шосе і їх неможливо зобразити окремо. Простір між чорними лініями повинен бути заповнений коричневим кольором. Дороги, які споруджуються, можуть бути зображені переривчатою лінією.
Колір - чорний і коричневий (50%, 60 лін/см)
504 Дорога
Покращена грунтова дорога, що придатна для руху автомобільного транспорту в будь-яку пору року і в будь-яку погоду. Ширина менше 3 м.
Колір - чорний
505 Польова дорога
Польова або слабко покращена грунтова дорога, придатна тільки для повільного руху автотранспорту в будь-яку пору року. Ширина менше 3 м.
Колір - чорний

506 Лісова дорога, стежка
Велика стежка або стара дорога, які чітко видимі на землі.
Колір - чорний
507 Стежинка
Мала стежка або тимчасовий слід від вивозу лісу, що ідентифікується під час бігу спортсмена.
Колір - чорний
508 Нечітка стежинка
Маловиразна маленька стежинка або слід від вивозу лісу.
Колір - чорний
509 Вузька просіка
Чітка просіка менше 5 м завширшки. Просіка є лінійною порубкою в лісі і не має чіткої стежки. В разі, якщо по просіці йде стежка або дорога, слід використовувати відповідний знак замість просіки.
Колір – чорний
510 Чітка розвилка стежок
У разі, якщо перетин або розвилка стежок чи доріг є чітко видимими, штрихи знаку поєднуються на перехресті.
Колір - чорний
511 Місток
Пішохідний місток без стежки до нього.
Колір - чорний
512 Переправа з мостом
Стежка або дорога, що перетинають ріку, струмок або канаву по мосту.
Колір - чорний
513 Переправа без мосту
Стежка або дорога, що перетинають ріку, струмок без мосту; брід.
Колір - чорний
514 Нечітка розвилка стежок
В разі, якщо перетин або розвилка стежок і доріг є неясно видимі, штрихи знаків не з’єднуються.
Колір - чорний
516 Залізниця
Залізниця або інший тип рейкових шляхів (вузькоколійка, трамвайний шлях та ін.).
Колір - чорний

517 Лінія електропередачі
Електрична чи кабельна повітряна лінія, підвісна канатна дорога, які мають одинарні опори. Поперечні штрихи вказують на точне положення опори.
Колір - чорний

518 Високовольтна лінія електропередачі
Високовольтна лінія електропередачі, підвісна канатна дорога, які мають парні опори. Проміжок між боковими лініями може зображувати відстань між проводами. Поперечні штрихи вказують на точне положення опори. Колір - чорний
519 Тунель
Шлях під шосе, залізницею, іншими об’єктами, що може використати спортсмен. Знак використовується незалежно від того, чи веде до тунелю дорога, чи ні.
Колір - чорний
520 Кам’яний мур
Мурована стіна або вал, що облицьований каменем. Долається спортсменом середнього зросту.
Колір - чорний
521 Зруйнований кам’яний мур
Зруйнований кам’яний мур показують штриховою лінією. Колір - чорний
522 Високий кам’яний мур
Мурована стіна вище 1,5 м, нездоланна для спортсмена середнього зросту.
Колір - чорний
523 Огорожа
Ясно видима дротяна або дерев’яна огорожа не вище 1,5 м. Долається спортсменом середнього зросту.
Колір - чорний
524 Зруйнована огорожа
Зруйнована огорожа показується штриховою лінією.
Колір - чорний
525 Висока загорожа
Дощана або дротяна огорожа вище, ніж 1,5 м, нездо-ланна для спортсмена середнього зросту.
Колір - чорний

526 Прохід в огорожі
Всі шляхи крізь високі огорожі, стіни повинні бути зображені. Знак може також показувати хвіртку або перелаз через тин, мур, іншу огорожу, яка долається.
Колір - чорний
527 Будівлі
Будови зображуються в земельному плані, наскільки це дозволяє масштаб.
Колір - чорний
528 Поселення
Господарства, сади, та інші забудовані території. Будинки, дороги, інші важливі об’єкти повинні бути зображені. Якщо немає можливості відобразити всі будови, використовується альтернативний знак (чорна вертикальна лінійна сітка 32,5% (27 лін/см) з окантовкою по периметру чорною суцільною лінією).
Колір - зелений (50%, 60 лін/см) і жовтий суцільний або як альтернатива чорний 32,5% (27лін/см)
529 Район, що постійно заборонений для бігу
Територія, що постійно заборонена для бігу. Сітка накладається поверх звичайної карти. Гранична межа креслиться, якщо немає природної.
Колір - чорний
530 Майданчик для паркування
Забрукований, асфальтований або інший майданчик для паркування автомобілів чи інших цілей.
Колір - чорний і коричневий (50%, 60 лін/см або суцільний)
531 Руїни
Руїни зображуються у своєму земельному плані, наскільки це дозволяє масштаб. Дуже маленькі руїни зображуються суцільною лінією.
Колір - чорний
532 Стрільбище
Стрільбище зображується спеціальним знаком з метою дотримання обережності. Сусідні будови показуються окремо.
Колір - чорний

533 Могила
Чітко видима могила, що позначена каменем або хрестом. Положенню на місцевості відповідає центр ваги знаку, зорієнтованого на північ. Цвинтар зображують, використовуючи знак по всій площі.
Колір - чорний
534 Трубопровід, що долається
Трубопровід (газ, нафта вода, інше) на поверхні землі, який можна подолати зверху або під ним.
Колір - чорний
535 Трубопровід, що не долається
Трубопровід, що не може бути подоланим.
Колір - чорний
536 Висока вежа
Висока вежа, що височіє над рівнем навколишнього лісу. Положенню на місцевості відповідає центр ваги знаку, зорієнтованого на північ.
Колір - чорний
537 Мала вежа
Видима мисливська платформа або невелика вежа. Положенню на місцевості відповідає центр ваги знаку, зорієнтованого на північ.
Колір - чорний
538 Кам’яний копець
Копець, меморіальний чи межовий камінь висотою понад 0,5 м, пам’ятник.
Колір - чорний
539 Годівниця
Годівниця, що стоїть окремо або збудована біля дерева. Положенню на місцевості відповідає центр ваги знаку. Якщо на карті мало місця, знак може бути опущений.
Колір - чорний
540, 541 Особливий штучний об’єкт
Спеціальні штучні об’єкти показуються цими знаками. Значення знаку слід надавати в зарамковому оформленні карти. Колір - чорний
542 * Підпірний мур
Кам’яний чи бетонний, вертикальний чи скісний мур, подібний знакам 520-522, але має тільки один бік (як скельна стіна). Крапки замінюють на півкола, які вказують напрямок схилу. Решта розмірів та характеристик – як у знаків 520-522. Колір - чорний
4.6 Технічні умовні знаки

УВАГА: розміри надані у мм в масштабі 1:15000.
Все креслення виконується із збільшенням лише для чіткості

Технічні умовні знаки використають, як на спортивних картах, так і на інших топографічних картах.

601 Лінія півночі
Лінії півночі наносять на карту з метою її орієнтації за магнітним меридіаном. При масштабі 1:15000 вони проводяться через 33,33 мм, що відповідає 500 м на місцевості. На картах інших масштабів лінії проводяться з інтервалом, що є кратним округленому значенню у метрах на місцевості (наприклад 50 м, 100 м, 250 м, 500 м). При цьому інтервал ліній на карті повинен знаходитися в межах від 20 до 40 мм. Лінії півночі повинні перериватися, коли вони заступають малі об’єкти, такі як камені, мікрогорбики, маленькі скелі, злиття струмків, кінці стежок та ін. Для карт, що містять незначну кількість гідрооб’єктів, можна використати синій колір для ліній півночі.
Колір - чорний або синій

602 Хрест суміщення
Не менш ніж три хреста суміщення мають бути асиметрично нанесені у межах позарамкового оформлення карти. Вони використовуються для контролю суміщення кольорів під час офсетного друку.
Колір – усі кольори, що друкуються
603 Позначка висоти
Позначка висоти існує для приблизної оцінки різниці висот. Висота округлюється до метрів. Цифри мають бути зорієнтовані на північ. Позначки висоти рівня води надаються без точки.
Колір - чорний

4.7 Знаки, які друкуються на готовій карті

УВАГА: розміри надані у мм в масштабі 1:15000.
Все креслення виконується із збільшенням лише для чіткості

Знаки дистанцій рекомендується друкувати на карті, принаймні, для елітних категорій спортсменів. Для інших груп можна нанести дистанції вручну.
Розмір умовних знаків дистанцій надано для масштабу 1:15000. Для карт масштабу 1:10000 розміри знаків дистанції не змінюються. Але для старших та молодших вікових груп, для яких використовується карти масштабу 1:10000, знаки дистанції збільшуються на 50%.

701 Старт
Старт або пункт видачі карт (якщо останній не збігається зі стартом) зображується рівнобічним трикутником, вершина якого вказує на перший КП. Центр трикутника показує точне розміщення об’єкту на місцевості.
Колір - пурпурний
702 Контрольний пункт
КП зображується колом, центр якого повинен відповідати положенню КП на місцевості. Контрольні пункти нумеруються по порядку цифрами, які зорієнтовані на північ. Старт, КП і фініш з’єднуються прямими лініями по порядку номерів КП. Частини ліній і кола повинні перериватися там, де вони заступають важливі деталі.
Колір - пурпурний
703 Номер контрольного пункту
Номер ставиться поряд з колом КП. Він не повинен закривати важливих деталей ситуації. Знак орієнтується на північ.
Колір - пурпурний
704 З’єднувальна лінія
Лінія, що з’єднує кола контрольних пунктів між собою та зі стартом. Необхідно розривати лінії у місцях, де вони закривають важливі деталі ситуації.
Колір - пурпурний
705 Розмічений шлях
Розмічені ділянки дистанції зображуються на карті штриховою лінією.
Колір - пурпурний

706 Фініш
Фініш зображується двома концентричними колами.
Колір - пурпурний
707 Межа, яку заборонено перетинати
Межа, яку не дозволено перетинати.
Колір - пурпурний
708 Прохід
Місце проходу крізь стіну чи огорожу, перехід через вулицю, залізницю або тунель зображують на карті двома округлими дужками.
Колір - пурпурний
709 Заборонена територія
Заборонена для бігу територія (див. також знак 529) зображується вертикальними лініями пурпурного кольору. Якщо немає природного кордону, креслиться гранична лінія в наступних випадках:
• суцільна лінія вказує, що межу розмічено по контуру (маркіровкою, стрічкою) на місцевості;
• штрихова лінія вказує, що на місцевості кордон розмічено переривчато;
• відсутність лінії вказує, що на місцевості кордон не розмічено.
Колір - пурпурний
710 Небезпечна територія
Територія, яка становить небезпеку для спортсменів.
Колір – пурпурний, нахил ліній 450
711 Заборонений шлях
Шлях, який заборонений для руху спортсменів.
Колір - пурпурний
712 Пункт першої медичної допомоги
Розташування пункту першої допомоги.
Колір - пурпурний
713 Пункт підживлення
Розташування пункту підживлення, якщо він знаходиться не на КП.
Колір - пурпурний

Категория: Туризм | Добавил: Солнышко (05.03.2010)
Просмотров: 3517 | Комментарии: 1 | Теги: ОПИС Умовних Знаків ДЛЯ КАРТ З ОРІЄ | Рейтинг: 4.3/3
Всего комментариев: 1
1 Saturn   [Материал]

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
  • Етапи районного змагання "Сокіл"( "Джура") (59)
  • Спальники і гідрокостюми (3)